Umów wizytę
Home Specjaliści Robert Kołowski
wstecz
Robert Kołowski
Robert Kołowski
Psycholog Gdańsk
Seksuolog Gdańsk
Telefon: +48 505 367 527
Lokalizacja: Poradnia Zaspa

Jestem z wykształcenia psychologiem, psychoseksuologiem, mediatorem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym. W ramach prowadzonej przeze mnie działalności oferuję pomoc w zakresie wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego oraz szkolenia tematyczne z obszaru psychologii, seksuologii i socjologii. W dziedzinie nauk społecznych zdobywam wiedzę od ponad 23 lat.

 

Moje kwalifikacje zawodowe potwierdzają stosowne dyplomy i certyfikaty. Dotychczas odbyłem staże zawodowe niezbędne do osiągnięcia specjalistycznego wykształcenia. Pracowałem z osobami wykluczonymi społecznie, seniorami, osobami z zaburzeniami psychicznymi, osobami z niepełnosprawnością intelektualną etc. Prowadziłem prelekcje edukacyjne dotyczące problematyki społecznej. Zainteresowany jestem również pisaniem książek dotyczących w/w obszarów tematycznych. Stosuję także wiedzę z zakresu socjologii, która w moim przekonaniu jest bardzo pomocna, praktyczna i użyteczna w poradnictwie psychologicznym. Pragnę podkreślić, że w swojej pracy zawodowej szczególnie koncentruję się zarówno na przeżyciach wewnętrznych danej osoby jak i nieodłącznie z tym związanym wpływie czynników zewnętrznych, tzn. czynników społecznych. Relacja wsparcia powinna być optymalnie dopasowana do życiowych problemów pacjenta tak, aby dała mu ona potencjalne możliwości lepszego i głębszego zrozumienia zarówno siebie samego jak i środowiska społecznego w którym żyje.

 

W mojej ocenie problemy są rezultatem indywidualnych i zbiorowych losów spowodowanych dysfunkcjonalnością rodzin, otoczenia oraz skomplikowanych uwarunkowań społeczno-kulturalnych. Jedną z kluczowych kwestii w tej mierze jest uświadomienie i zrozumienie funkcjonowania na pograniczu wzajemnego oddziaływania świata wewnętrznego i świata zewnętrznego. Istotne jest samopoznanie, wgląd w siebie (introspekcja) jak i ekstraspekcja (wgląd w otoczenie, obserwacja otoczenia). Właściwy proces pomagania uwzględnia indywidualność drugiego człowieka, jego wartości, potrzeby, emocje oraz dążenie do samorealizacji. Powinna towarzyszyć mu empatia, zrozumienie i zaufanie. Dla mnie niezwykle ważna jest pomoc ludziom w potrzebie, gdyż uważam, że nikt ze swoimi problemami nie powinien pozostawać sam, zupełnie osamotniony. Pozostawienie kogokolwiek wyłącznie samemu sobie stanowi rezygnację z najbardziej wartościowej części nas samych. A człowiek nie powinien konformistycznie rezygnować z najważniejszych części siebie na rzecz wymagań narzuconych ze strony społeczności

 

Kwalifikacje zawodowe

  

  •   studia magisterskie na kierunku psychologia. Specjalizacja: psychologia kliniczna – Uniwersytet Gdański.
  • studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.
  • 100 godzin stażu klinicznego w Poradni Zaburzeń Seksualnych i Patologii Współżycia w Warszawie.
  • studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku.
  • 120 godzin praktyk zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie.
  • szkolenie podstawowe dla kandydatów dla mediatorów w Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych w Gdańsku.

 

adres www: http://www.prospoleczny.pl/
tel. 505367527
adres email: kontakt@prospoleczny.pl

Kontakt
Skontaktuj się z nami!